کتاب «الفائق فی الاصول» برترین رتبه در بیست ودومین همایش «کتاب سال حوزه»

 در مراسم اختتامیه بیست و دومین همایش کتاب سال حوزه، کتاب «الفائق فی الاصول» که توسط مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه منتشر شده است، به عنوان «کتاب برگزیده» (بالاترین رتبه) در موضوع فقه و اصول شناخته و مورد تقدیر واقع شد. 
در این مراسم از صاحبان آثار برگزیده، شایسته های تقدیر،‌ ناشران و ... در بخش کتاب، پایان نامه و مقالات توسط مدیر محترم حوزه‌های علمیه حضرت آیت الله اعرافی تجلیل به عمل آمد.