درباره‌ی ما

«ن والقلم وما یسطرون    «

خدا خالق «کتاب» است و هم او آن را رسانه ای بین خود و خلقش قرار داد.

«کتاب» ، کهن کلمه‌ای است به قدیمایی تاریخ هستی که گزاره‌های فرهنگ و علم را گاه از نسلی به نسلی و گاه از عصری به عصری کریمانه تقدیم می‌دارد.

و «ناشران» عشق پیشه‌گانی که شور نشر دانش، آنان را به این «طور» کشانده، آن‌سان که پروانه‌وش «کتاب» را شمع‌گون طوف می‌کنند و پرسوخته‌ی نشر آن می‌شوند.

گاه ناشر همه‌ی داشته‌های خویش را فنا می‌سازد تا به دانش بقا ببخشد و فرزندان فردا و فرداها دانش‌مند باشند.

نشر دینی نیز در این فراز و فرود زمان ها و زمانه ها ، پای جای پای پیامبران مهر نهاد تا در راستای رسالت آنان ، معارف آسمانی را به زبان زمینیان فراگیر سازد.

و این گونه است که جهان امروز ، دین را می شناسد و بدان احترام می گذارد و اهتمام می ورزد.

«حوزه‌های علمیه» از دیرباز، شاید، هم گاه با آغازین ترنم‌های وحی بر حضرت احمد «صلی‌الله علیه وآله» شکل گرفت و کانون دانش و اندیشه آسمان‌نشان اهل‌بیت «علیهم‌السلام» گشت و فروغ فراگیرش آفاق علم و فرهنگ بشری را درنوردید و عالمان شیعی میراث‌داران شایان این ودیعت الهی برای آیندگان بودند.

« مؤسسه نشر حوزه» نیز در این آوردگاه دانش و اندیشه، با بهره از تابش رخشای خورشید معارف آسمانی اسلام عزیز و نگاه به تجارب گران‌ارج گذشته، رأی و راهی نو را برای خدمت در پیش دارد و این کتاب گاه، گامی است در این راه.

امید آن‌که با عنایات اله و الطاف آل‌الله «علیهم‌السلام»، آن‌چه شاید بشود.