جدیدترین اثر مؤسسه نشر حوزه به بازار نشر معرفی شد

کتاب «توثیق العام لرجال تفسیر علی بن ابراهیم» در آخرین روزهای دی ماه از چاپ خارج شد.

نویسنده این اثر ارزشمند حجت الاسلام جعفر نجفی (بستان) بر آن است تا با ارائه ادله و شواهدی، ضمن تأکید بر انتساب تفسیر علی بن ابراهیم به آن شخصیت بزرگ علمی شیعه، انطباق نسخه موجود با اصل کتاب و وثاقت رجال احادیث مندرج در تفسیر را مورد تأیید قرار می‌دهد.

مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه این کتاب را که توسط دفتر تدوین متون درسی حوزه ارائه شده است در قطع رقعی و در ۷۱ صفحه چاپ و منتشر نموده است.

طالبان این اثر گران ارج می‌توانند جهت تهیه کتاب به فروشگاه انتشارات واقع در قم، مدرسه عالی دارالشفاء یا نمایشگاه کتاب حوزه‌ جنب بیت حضرت امام خمینی (رض) مراجعه و یا با تلفن ۳۷۸۴۱۱۴۷-۰۲۵ تماس حاصل فرمایند.