کتاب «الفائق فی اصول» به چاپ هفتم رسید

نظر به استقبال بی نظیر فضلاء و طلاب گرامی، مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه کتاب «الفائق فی اصول» را با اضافات و اصلاحات که توسط دفتر فقه معاصر صورت گرفت، منتشر کرد. چاپ ششم این کتاب که مورد استقبال بسیاری از طلاب علوم دینی قرار گرفته، در کمتر از 2 ماه به اتمام رسید و به چاپ هفتم رسید. «الفائق فی اصول» به اهتمام جمعی از نویسندگان دفتر فقه معاصر تدوین و توسط مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه منتشر و با تخفیف ویژه در اختیار طلاب گرامی قرار گرفته است.

طلاب محترم می‌‍توانند برای خرید این کتاب با تخفیف ویژه به نمایشگاه‌های مؤسسه انتشارات حوزه‌های علمیه واقع در مدرسه مبارکه دارالشفاء و خیابان معلم جنب بیت حضرت امام (ره) مراجعه کنند